İletişim Hattımız +90 232 328 00 83
teknokrom@teknokrom.com İ.A.O.S.B. 10039 Sk. No: 08 Çiğli İZMİR / TURKEY

Trapezoid TKN60

Trapezoid TKN60
Trapezoid TKN60
Trapezoid TKN60
Trapezoid TKN60
Trapezoid TKN60
Trapezoid TKN60

Trapezoid TKN60

Tankın, üst tarafına doğru daralan çapıyla elde edilmiş özel dizaynı sayesinde, içerisindeki cibre yumuşak bir dağılım gösterir ve bu şekilde fiziksel olarak parçalanır.
Fermantasyon esnasında tankın içerisinde yükselen cibre şapkası, cibrenin homojen dağılımı ve fiziksel olarak parçalanması sayesinde, şıranın içine batmaya başlar.

Avantajları:

Tankın, üst tarafına doğru daralan çapıyla elde edilmiş özel dizaynı sayesinde, içerisindeki cibre yumuşak bir dağılım gösterir ve bu şekilde fiziksel olarak parçalanır.

Fermantasyon esnasında tankın içerisinde yükselen cibre şapkası, cibrenin homojen dağılımı ve fiziksel olarak parçalanması sayesinde, şıranın içine batmaya başlar.

Cibrenin, şıranın içine batması, tankın hacminin büyük bölümünün bulunduğu 2/3'lük kısımla daha fazla temas halinde olmasını sağlar ve dolayısıylada homojen bir kırmızı şarap üretiminin gerçekleşmesi sağlanır.

"Doldur-Boşalt" metoduyla, tankın doldurulmasından itibaren şarabın oluşmasına kadar 4-5 günlük bir süre yeterli olacaktır.

Özel olarak dizayn edilmiş alt koniği sayesinde cibre boşaltımı manuel olarak, son derece kolay bir şekilde, tek seferde yapılabilmektedir.

Cibre boşaltım kapağı pinömatik olarak açılmakta ve arzu edilen seviyede sabitlenebilmektedir. Bu sayede cibrenin deşarjı esnasında aniden boşalma tehlikesi engellenmektedir.

PLC kontrollü özel elktronik kontrol panosu vasıtasıyla tankın şıra sirkülasyon sistemi otomasyon altına alınmıştır ve bu sayede kaliteli şarap üretimi için gerekli unsurlar tamamlanmış olmaktadır.

"Doldur - Boşalt"  metodunun avantajları:

Fermantasyon süresi kısalır (4 - 5 gün).

Trapezoid fermantörün dizaynı itibariyle , aktarım esnasında cibre yumuşak bir dağılım sergiler.

Yine bu tanka has, dizayn sayesinde, aktarım esnasında genişleyen cibre katmanı, fermantasyon esnasında da önce yükselerek tepede bir şapka oluşturacak fakat sonra parçalanmasından dolayı batarak tankın içine doğru dağılacaktır.

Fermantasyon esnasında cibrenin içinde oluşan gazlar ve şarabı okside edici maddeler dinlendirme fazında (bknz. 4. madde) trapezoid tankın yan ve üst kapaklarının açılıp havalandırılmasıyla bertaraf edilir.

Cibrenin parçalanması fiziksel bir bölünme olduğundan cibrenin içinde bulunan nefaset özellikleri, kesinlikle zarar görmemekte ve şırayla cibrenin teması bu parçalanmayla doğal olarak arttırıldığından ortaya çok kaliteli bir şarap tadı çıkacaktır.

"Doldur - Boşalt"  metoduyla fermantasyon:

  • Tank, fulvar makinasından gelen, saplarından ayrılmış ve kırılmış üzümle doldurulur.
  • Cibre, 40oC'ye kadara ısıtılır ve 10 saat boyunca bu sıcaklıkta tutularak kütlenin hızlı bir şekilde fermantasyon ısısına getirilmesi sağlanır .
  • Trapezoid tankın içindeki posalı şarap karışımı, normal silindirik bir tanka aktarılır .
  • Trapezoid tankın içinde kalan cibre, tankın ortasında ve üst koniğinde yer alan kapakların açılması suretiyle havalandırılır ve bu sayede fermantasyon esnasında oluşan okside edici maddeler cibreden arındırılmış olur.
  • Silindirik stok tankına doldurulan şarap tekrar Trapezoid fermantöre geri gönderilir.
  • (3.'den 5.'ye kadar olan işlem sırası , üzüm tipine ve elde edilmek istenen şarap cinsine göre istnildiği kadar tekrarlanabilir.)
  • Üretimi yapılan şarap son halini almıştır ve trapezoid fermantörden normal stok bölümüne geçebilir.